Wettelijke vermeldingen

Uitgever: Splash-Toys
RCS : Evreux 495 189 359
Intracommunautair BTW-nummer: FR 91 495 189 359
Hoofdkantoor: 18 rue de la Côte Frileuse – 27640 BREUILPONT – Frankrijk
Algemeen directeur: Mevrouw Véronique PIHAN

NEOMAJES

 
U wordt eraan herinnerd dat het briefgeheim niet gegarandeerd is op het internet en dat elke
internetgebruiker alle geschikte maatregelen moet nemen om zijn eigen gegevens en/of
software te beschermen tegen besmetting met eventuele virussen die circuleren op het
internet.

Het creëren van hyperlinks naar de site “http://www.splash-toys.com” moet vooraf worden
goedgekeurd door Splash-Toys SAS.
Hyperlinks naar andere websites vanaf “http://www.splash-toys.com” kunnen in geen geval
de aansprakelijkheid van Splash-Toys SAS in het leven roepen.

Splash-Toys neemt alle mogelijke maatregelen om internetgebruikers een kwaliteitsservice en betrouwbare, kloppende en volledige informatie te geven. Dit wordt echter op geen enkele manier expliciet of impliciet gegarandeerd. Splash-Toys kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik of de interpretatie van informatie op de site www.splash-toys.com.

Splash-Toys neemt geen enkele verantwoordelijkheid en levert geen enkele garantie over het feit:
dat de site www.splash-toys.com niet voldoet aan de vereisten van alle gebruikers, dat de services die worden aangeboden op de site www.splash-toys.com ononderbroken, precies, nauwkeurig en betrouwbaar zijn, dat de site www.splash-toys.com en de documenten die ervan gedownload kunnen worden, vrij zijn van virussen en andere schadelijke elementen.

Het, geheel of gedeeltelijk, vermenigvuldigen of weergeven van pagina's, gegevens, merken, alle soorten inhoud en elk ander element dat deel uitmaakt van de site "www.splash-
toys.com" door welk proces en op welke drager ook, is verboden en vormt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Splash-Toys SAS, plagiaat.

Conform de Franse wet "informatique et libertés" (informatica en vrijheden) van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, heeft u een toegangs- en rectificatierecht voor de u betreffende informatie. Het is voldoende om ons hiervoor een bericht per e-mail of per post te sturen en daarbij uw achternaam, voornaam en adres aan te geven.

Stuur een aanvraag per post naar het volgende adres:
Splash-Toys
ZA sous le Beer,
Route de Breuilpont
27730 BUEIL
Frankrijk
Splash-Toys Abonneer je op de nieuwsbrief